Van Fotografisch geheugen en zijn voorganger NFg-Nieuwsbrief zijn vrijwel alle verschenen nummers nog na te bestellen. U kunt dit doen via het secretariaat vanh het NFg. Klik hier
voor meer gegevens over oudere nummers, prijzen en bestelwijze.

Ook vier maal per jaar Fotografisch geheugen ontvangen? Neem een abonnement!