Colofon

Redactie
Okke Groot (hoofdredactie)

Niels Coppes
Elwin Hendrikse

Rose Ieneke van Kalsbeek
Sara Keijzer

Bureauredactie
Monieke Kroft

Vormgeving
Paul Kroft Prepress, Alphen aan den Rijn

Druk
Drukkerij Aeroprint/Slinger, Ouderkerk aan de Amstel

Uitgave
Fotografisch geheugen is het magazine van de Vereniging Nederlands Fotogenootschap en verschijnt vier keer per jaar. ISSN: 1876-0708.
Rechten op de inhoud berusten bij de auteurs, in andere gevallen bij de Vereniging NFg.

Bijdragen
De redactie plaatst graag bijdragen van leden en abonnees, zowel artikelen als ingezonden brieven. Gaarne contact vooraf met de redactie. Kopij bij voorkeur aanleveren op CD of via e-mail. Aanlevering beeldmateriaal analoog per post aan het redactieadres of digitaal (minimale breedte gemeten langs de langste zijde van het beeld 2000 pixels) op CD, per webtransfer of per e-mail.
Het volgende nummer van Fotografisch geheugen (nr. 89, thema ‘verrassingen’) verschijnt in het voorjaar van 2016.
Deadline: 15 maart 2016

Redactieadres en advertentieacquisitie
Okke Groot
Rhenanialaan 10, 2406 GS Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-424854 (thuis)/070-3165854 (werk)
E-mail: info@fotografischgeheugen.eu
Advertentietarieven zijn op aanvraag leverbaar.

NFg bestuur
Sil van Doornmalen (voorzitter), Judith Moortgat (secretaris), Herman Maes (penningmeester), Freek Baars, Henk van Tilburg en Margot Knijn (leden).
De contributie van de Vereniging Nederlands Fotogenootschap bedraagt € 120,00 per jaar.
Leden ontvangen het magazine Fotografisch geheugen en hebben recht op deelname aan ledendagen en op korting bij NFg-activiteiten als congressen en studiedagen, alsmede op NFg-publicaties.

Secretariaatsadres
Judith Moortgat
p/a Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Postbus 90701, 2509 LS Den Haag
Telefoon: 070-3165854
E-mail: secretaris@fotogenootschap.nl
Website: www.fotogenootschap.nl.